Số 54 - Ngách 2 - Tổ 68 - Phường Tương Mai - Hà Nội